Dato: 11. maj 1861
Fra: Bjørnstjerne Bjørnson   Til: Clemens Petersen
Sprog: dansk.

[Roma 11/5 1861].

Kjere Petersen!

Tak, mange Tak for dit Brev. Jeg har ventet længe. Netop idag har jeg skrevet et Brev til Hviid med den hele kjedelige Historie om mit Stykke, siden har jeg været om i en Del hollandske, tyske og italienske Studier og ret opbygget mit Humør paany. - [...]

Lev vel! Hils Løjtnanten og gratuler ham. Han er vel alt farlig for Damerne? - Og hils M. Hansen med at jeg skal skrive op til et Blad. - Andersen og jeg er som to røde Kjøer, jeg sidder i Aften paa Aften og hører hans Historier og lærer frygteligt. Weilbach læser atter Italiensk med mig og er atter dyr. Men hvad skal man gjøre? Lev vel, lev vel!

din Bjørnst. Bjørnson

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost