Dato: 22. december 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Laurentius Robert Winther
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 22 December 1851.

Kjære Ven!

Det var deeltagende og kjærligt at De havde mig i Tanke, følte hvor nær det slaa mig at høre og vide hvad der nu e skeet! - Det var vel naturens orden at den Gamle gik bort, men vi so mmed Hjertet er voxet fast til den som gaaer fra os, kan ikke uden Smerte fornemme at det skeer! - Det var altsaa sidste Gang denne Sommer at jeg saae ham, som virkeligt med faderligt Sind var mig god. Festen i Haven med Flag og Lys, var Afskeds Festen! Gud glæde ham i sin Himmel! tak for Deres Deeltagelse, Deres Venskab! Gud veed nu nar vi sees! hils alle mine Venner paa Glorup og rundt derom. Kys Deres Drenge fra mig!

hjerteligst

H. C. Andersen

Til Doctor Winther! - /

[Udskrift:] Til Hr Doctor Winther

paa Glorup ved Nyborg

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 80, 56-57)