Dato: 6. september 1869
Fra: Natalie Zahle   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til

H. C. Andersen

D. 6te Sept. 69

Tag disse Blomster, røde, gule, blaa

Med tusind Tak fra danske Piger smaa!

Saa farverig, uvisnelig en Krands

Med Poesiens gyldne Straaleglands

Som den, Du selv fik Lykke til at binde,

En saadan har vi ikke kunnet finde.

Men naar nu Blomst og Blade visne ligge,

Er dog eet iblandt, som visner ikke.

Lad det Dig minde, at saa rigt og tæt

Som Væven i dets blanke Aarenet,

Har Du i alle Smaafolks Sjæl og Sind

De tusind Billedruner ristet ind!

---

Undskyld - en Snegl kom med paa dette Sølvblad;

Men den er baade kogt og lagt paa Sølvfad

Tekst fra: Solveig Brunholm