Dato: 29. september 1819
Fra: Frederik Wiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[fortrykt tekst:

No. 4, FR VI, [kongekrone og løver i skjold]

Syve og Tyve Rigsbankskilling Navneværdie.

Betales med 41 Skilling

Anden Klasse for Sum fra 300 til 4000 Rdd. M. B. incl.

Hiort

1819

Ebbesen

[Håndskrift:]

I Ministerialbogen ved St. Knuds Kirke i Odense, Fol 52-29 findes Hans Christian Andersen en Søn af afdøde Skomager Hans Andersen i Odense at være confirmeret af daværende Stiftsprovst Tetens Søndagen efter Paaske attenhundrede og nitten :I: 1819:I: og at have communiieret den derpaa følgende Onsdag den 21 April 1819.

Dette Bevidnes.

Odense den 1ste September 1819.

F. Wiberg

Sognepræst til Graabrødre Hospital og residerende Kapellan til St. Knuds Kirke

[Segl]

Tekst fra: Solveig Brunholm