Dato: 26. oktober 1820
Fra: Fr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[påskrift på: Brev

"Paa de to næste Sider have adskillige Mænd, som Weyse, Kuhlau, Etatsraad Kirstein, Admiral Krieger, A. P. Liunge, Student Monrad, H. C. Ørsted o.a. tegnet sig for Bidrag.

Fr. Høegh-Guldberg har lavet flg. påskrift:"]

Fra en unævnet 20 rbdlr. Sedler

Fra en Ditto 30 ditto ditto

Ditto Ditto

Givne ham paa min Forbøn, med den Bestemmelse, at jeg deraf udbetaler ham 10 rdl. Sedler om Maaneden. Ligeledes staaende 13 Rdl. Sedler fra Justitsraad Bilsted, de Herrer Fritsch, Kuhlau, Coldevin, Abrahamson. Bemældte Herrer betale og til mig for Fremtiden den Sum, de have tegnet sig for, at den kan komme ham ordenligen tilgode. Jeg har saaledes i Alt modtaget til Andersen og gjemmer for ham 73 rdlr Sedler. Desuden har jeg forpligtet mig til at lære ham saavel Modersmaalet som det tydske Sprog, Alt i den Overbeviisning, at han har Naturgaver, der fortjene at uddyrkes og høre til den Bane, han har valgt. Saa meget heller anbefaler jeg ham til mine Medborgeres, ham endnu nødvendige Godhed, som jeg troer at mærke, at hans Characteer er ufordærvet.

Den 26 October 1820.

Fr. Høegh-Guldberg. Professor og Ridder

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost