Dato: 5. januar 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5 Jan 1856 [c: 1857]

Kjære Ven!

Glædeligt Nytaar sendes af mit fulde Hjerte Dem og Deres fortræffelige Kone! jeg havde saa temmeligt haabet mundtligt at udsige det, men det skete ikke; jeg foer i Løverdags Eftermiddag lige forbi Sorø, og det var i Grunden heldigt, thi det var da endnu mildt Veir, og Kulden er med eet kommet; jeg sidder i min Stue ganske indpakket, thi - desværre - jeg er endnu ikke rask. Hele den lange Tid paa Basnæs, kom jeg ikke udenfor en Dør, skrantede hele Tiden, kunde ikke tage ret Deel i Noget, / saa at det egentligt har været mig en daarlig Juul; min Hoste satte sig vel, men med Hold i Underlivet, eller Krampe hvad det er. Igaar var jeg temmelig slet, i Dag er det meget bedre og derfor skriver jeg dette Par Ord at De dog kan vide lidt om mig! Tak for den Hjertelighed - ja den har De og Deres Kone nu ganske vænt mig til - jeg nød de Timer jeg denne Juul var hos Dem. - Skade at jeg ingen af Svanes saae, hils Dem! ligesaa Harders!

Jeg hørte paa Landet at De og Thryde syntes godt om Høedts Bog! Er det saaledes? Vi fik slet ikke talt om den, jeg glemte det saa ganske. Den hele synes mig tom og falsk - dertil alfor ubetydelig! / Det fryser i Dag ganske voldsomt, mine Vinduer ville ikke ret tøe op. - Blomsterne jeg fik af Deres Kone have holdt sig paa Basnæs og staae endnu friske herinde i Byen. Der var smukt i Sorø ved Vintertid, smukt da jeg fløi den forbi; jeg øinede Deres Huus nu da ingen Blade eller Grene dække det.

Iaften har jeg tænkt at skrive et af de manglende Kapitler i Romanen, jeg føler mig i Stemning, derfor slutter jeg nu Brevet!

Lev vel! - Sundhed og et godt Humeur!

Deres trofast hengivne H.C. Andersen.

E.S.

Imorgen (den 6te) er det gamle Collins Fødselsdag; han sender Dem sin hjertelige Hilsen.

til Etatsraad, Professor B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 379-81)