Dato: 20. december 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Josephine Jensen, Jens Jensen
Sprog: dansk.

Ansøgerindens Mand Jens Jensen har omtrent i sex Aar vartet mig op og jeg har derved lært i ham at kjende en retskaffen, stræbsom og hiøst fortræffelig Mand, nu er han kaldet bort til Landets Forsvar, hans Kone Josephine Jensen sidder her tilbage med to smaa Børn, ogsaa hun fortjener i høi Grad min Agtelse og Anbefaling, det vil glæde mig særdeles om denne maa bidrage til at hun erholder nogen Understøttelse.

ærbødigst

H. C. Andersen

Professor;

Kjøbenhavn den 20 December 1863

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1056)