Dato: 2. januar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Julia Foulke de Veaux
Sprog: dansk.

Meget ærede Frue!

Deres velkomne Brev, hvor jeg seer Deres store Velvillie og Deres Børns Kjærlighed til mig har dybt bevæget mig. Hils den hele velsignede Børnekreds og modtag med denne hele, min hjerteligste Tak.

Deres hengivne ærbødige

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 776)