Dato: Juli 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Friedrich August II
Sprog: dansk.

Deres Majestæt

og hele den kongelige Familie viste mig saa megen Naade og Godhed, da jeg for et Par Aar siden var i det kjære Dresden, at Erinding om hiin Aften altid staaer levende og kjær hos mig. Jeg var saa gjennemtrængt af Taknemlighed, følte en uendelig Trang at vise denne og derfor vovede jeg [overstr.: at sende Deres den Gang] at sende Deres Majestæt den samlede tydske Udgave af minhe Skrifter, der udkomme i Leipzig. [overstr: Jeg takk] Jeg var glad over at Deres Majestæt naadig og huldrig vilde modtage den, og blev meget overrasket ved at jeg endogsaa skulle hædres ved et Tegn paa Deres Majestæts høie Naade. - Jeg har i disse Dage modtaget dette i en meget kostbar Ring! Det er altfor meget min ædle Konge! - jeg kan kun bringe min fattige Tak først her med Ord og senere, maaskee i denne Sommer, / kommer jeg til Dresden, og Deres Majestæt vil naadigst tilstede mig personlig at frembære [overstr: Tak] inderligst [overstr: Tak for en Gave, jeg de er altfor fra en Konge, saa] Tak for den kongelige Gave og Naade.

Gud glæde og velsigne Des majestæt.

I dybeste Ærefrygt

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 741-42)