Dato: August 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: William French
Sprog: dansk.

Meget ærede Hr French!

Tak for Deres venlige Skrivelse og de tilsendte Exemplarer af mine Eventyr. Den illustrerede Prakt Udave, fortjæner tilvisse sit Navn, Indbindingen er saa smagfuld, Bogen selv saa elegant trykt og Billederne smukke. Jeg vil ønske og haabe at Bogen i denne Skikkelse maa opleve mange Oplag. Tak for Deres Omhu og ligesaa hjertelig Tak for den gode Oversættelse af "Neue Märchen und Geschichten, derimod vil jeg ikke skjule at jeg er mindre glad ved "ein Besuch in Portugal" er udkommet alene for sig og danner et særskilt Bind af mine Skrifter. Denne Reise-Skizze er for ubetydelig til at komme alene ud, jeg har heller gjort det med Originalen den er først givet sammen med andre Fortæller i mine "samlede / Skrifter". Jeg frygter at hverken De eller jeg faaer Glæde af dette lille Bind, der enestaaende kommer med Præsision; de lyriske Digte, som paa Dansk staae som Blomster paa den lille grønne Busk ere ogsaa klippede af, det jeg nok fandt mig i naar som sagt Reiseskizzen var indbundet i samme Bind som "neue Märchen und Geschichten", saa fik Læseren dog Noget for sine Penge. – Jeg har det sidste Aar flere Eventyr og Historier trykte i forskjellige Skrifter andre have udgivet, de ere ikke samlede paa dansk, jeg skal imidlertid lade dem afskrive og sende Dem Manuskriptet, om De lyster og troer at det vil lønne sig at de kom, mod Juletid 1870 i et Bind for sig, jeg vil nævne Dem de Historier jeg allerede har, / i Sommerens Løb kom rulende et Par til, selv agter jeg at give samme ud paa Dansk til Julen.

De smaae Grønne

Solskinshistorier

Herrekortene

Lykken kan ligge i en Pind

Kometen

Hvad hele Familien sagde

Lysene

Theepotten

Hvem var den Lykkeligste

Ugedagene

Laserne

Oldefaer

Det Utroligste

---

Særdeles takker jeg Dem for at de saa snart har opfyldt mit Ønske at sende den lille Marie Geibel et Exemplar af de illustrerede Eventyr [ = museumsnummer 1971/699]. Det er ikke umueligt at jeg endnu i dette Aar hilser / paa Dem i i Leipzig men vil da, om ikke længe, underrette mig om De ønsker jeg lader tage Afskrift af de nævnte rundomt spredte Eventyr, af hvilke flere ikke endnu ere kjendt uden i Amerika.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 756-59)