Dato: 23. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VIII
Sprog: dansk.

Locle i Schweiz (Jurabjergene)

den 23 Mai 1867

Deres kongelige Høihed

der allerede som Barn var mig velstemt og siden altid naadig og god, vil tilgive at jeg vover saa ligefrem at skrive og at afsende Skrivelsen!

Fra Paris har jeg, efter Indbydelse af en Ven i Schweiz lagt Hjemveien her hen og haabede at naae Kjøbenhavn til den 26 Mai, men føler mig ikke saa vel at jeg kan fremskynde Reisen. Med Sjæl og Tanke er jeg ved Festen og der, ved Deres Kongelige Høiheds vedvarende Naade og Godhed for mig, vil min lille Sang Brev]/ ogsaa blive [overstr: fornemmet] hørt.

Gud glæde og velsigne Deres kongelige Høihed.

I tro Hengivenhed og allerdybeste Ærbødighed

H.C . Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 727-28)