Dato: ukendt årstal
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Scavenius
Sprog: dansk.

Kjære Otto S

Det er for mig et Savn at jeg i denne Juul ikke har seet Dem det jeg nu i flere Aar har været vant til; jeg har kjendt Dem og holdt af Dem fra [overstr: gans] De var ganske lille, for De var just da hvad en flink Dreng skal være; jeg har fulgt Dem i hele Deres Opvoxen og har Dem kjær som var De mig en nær Slægtning; naar man bliver en ældre Mand, som jeg jo er [er], men har hele Ungdommens kraftige Følelse saa bliver Sindelaget for de Unge man ret holder af [overstr: stærkere] inderligt stærk, jeg kan ikke forlange noget Lignende fra Deres Side, men den Erfaring har jeg at Enhver glæder det at være forstaaet og skattet og det er De mig; [overstr: Gud] De er stillet saaledes i Verden at lys deilig Fremtid ligger for Dem om Gud vil, og det er mit hjertelige Ønske for Dem, kjære velsignede unge Ven.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 97)