Dato: December 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Conrad Danneskjold-Samsøe
Sprog: dansk.

[kladde]

Deres Excellense

Vil tilgive mig at jeg henvender mig til Dem med en Bøn, den at bringe mig i naadig Erindring hos de kongelige Herskaber og bede H. K. H. Kronprindsen i mit Navn at overrække sin Gemalinde denne nye Udgave af mine tidlige Eventyr. Det kan maaskee more den kjære lille Prinds Christian og hans Broder at see Billederne. - Jeg er endnu paa 14 Maaned i min Sygdom temmelig svag og kan ikke selv gjøre min Opvartning, men Deres Excellense vil være saa elskværdig at udtale min Taknemmelighed og dybe ærbødige Hengivenhed.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 266)