Dato: 7. juli 1829
Fra: Knud Kjer   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Ved et venskabeligt Laan har jeg i dette Foraar gjort Bekjendtskab med første Aargang af Deres Blad. Jeg fandt det lille Digt med Overskrift "Det døende Barn", i No. 77, saa smukt, at jeg prøvede paa i Grønlands Sprog at give det lige saa simpelt og naivt som Originalen, og giver mig den Frihed, hosstaaende at sende Dem Oversættelsen, i det Haab, at en saadan, i et Sprog, i hvilket metriske Oversættelser ere saa sjeldne og saa vanskelige, ikke vil være uden Interesse for Dem eller Deres Læsere. – Jeg anmærker, at den, for her i Landet at have noget Værd, maatte kunne synges, og at den derfor er indrettet til Melodien af "Midnatstimen i Taarnet slaaer", med en saadan Forandring i Versemaalet, at anden og 4de Strophe have faaet et lige Tal af Pedes [lige mange versefødder].

Holsteinborg d. 7 Julii 1829.

ærbødigst

Kjer.

Mission. ord.


Merak tokolersok.


Kassukaunga ananang – à!

Sinitsiarmilanga!

Kijanæk! – sardliardlunga

Sinek saissegingma!


Kijanæk! – tupedler immè!

Kijaneret ou nakau;

Timmingoavkut niglerse!

Kamnalo annordlerkau.


Singub kassuærsarpanga

Nuennarkemionga;

Sinektorsin narangama

Engelit tekkoaka.


Sennimne irsigäiuk

Isarolik Engele,

Erinalo tussaviuk?

Tussarnekau kissime!


Sullnueenik atatavta

Pirksoma tunninerpa?

Sullukaissanermy onga

Mane innutidlunga?


Imakale tokoguma

Isarokaissersonga?

O kallungna, ananang – à!

Sadlunga pissegingma!


Sang erkipinga arksavkut

Sikkitidlungalo?

Ounakautin ullursavkut

Kausersinnardiutidlo!


Pigituinaissauarma

Annersarolukennæk!

Kijavit? kijalerponga!

Arnaga kijakennæk!


Kassugaluktnarponga

Sikkorngeromarponga!

Irsiginiaissegingma,

Engelib kuningmanga!


Tekst fra: H.C. Andersen Centret