Dato: 24. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Andersen
Sprog: dansk.

[Kladde]

[Dagbog 24.5.1873: Sendt brev med Anbefaling til Theodor Andersen, Casino]

Casinos dygtige Theater Directør Hr Skuespiller Theodor Andersen har troet at ogsaa en Anbefaling fra mig, i Anledning af det Privelegium han siger kunde være ham til Gavn, gid den maatte! Da Casino blev bygget var dets Theater [overstr: den Gang] en Bisag [overstr: men det er nu blevet det vigtigste meest betydende der i Huset], og det er næsten utroligt siden i enhver Henseende hvor godt man har forstaaet [overstr: selv til] at benytte den lille Scene; [overstr: men har en mængde Ulemper og Tilskuerpladser men den har] dog efter tidens Fordringer har den har mange Ulemper, ogsaa Tilskuerne kunne beklage sig, de seer og hører ikke godt herinde [overstr: dog har Casino en stor det er derfor vistnok en vigtig] dersom der for Theodor Andersen seer sig i stand til at lade opføre et nyt og bedre indrettet Theat

[overstr: Plan Tanke er først at bygge et efter vor Tids Fordringer folkeligt folkeligt Theater og dersom en saadan / Tilladelse med ] det nødvendige Privelegium dertil forundes ham da troer jeg til visse at denne Sag hos ham er i de bedste Hænder. [overstr: Han har i den Tid hos Casino hos] Han har under sin Bestyrelse af Casino viist en Dygtighed, en Udholdenhed [overstr: og det hvad] Talent maa man ønske [overstr: eneste ] enhver Theaterdirecteur.

Jeg opfylder derfor med stor Glæde hans Ønske at anbefale ham og haaber om jeg [overstr: bidrager] herved bidrager [overstr: noget] dertil at faae udrettet noget Godt. Ærbødigst.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 51-52)