Dato: 21. maj 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kjøbehavn den 21 Mai 1857.

Kjære Jonna!

Her sender jeg Dig og din Mand min nyeste Bog , der i henved to Aar har fyldt mig, de jeg ret har levet i; jeg læste dn nu senest for den kjære Dronning, hos hvem jeg har været paa Sorgenfri fra i Løverdags til igaar Middags (Onsdag), hun var meget bevæget ved dens Slutning og Pastor Rørdam, hvem jeg særdeles skal hilse fra, hørte med een Aftentime og syntes ogsaa meget interesseret ved dette Arbeide; nu længes jeg naturligviis efter at høre hvorledes det tiltaler Dig. Jeg reiser den 29de fra Kjøbenhavn, bliver den dag og den 30te hos Ingemanns, og / tager derpaa til Basnæs ved Skjælskjør, hvor jeg bestemt bliver til den 4de Juni, skulde Du altsaa før den Tid have læst Bogen og vil sende mig til "Basnæs ved Skjælskjør" Brev, da faaer jeg det før jeg forlader Danmark, jeg tager lige til Dickens der har sit Landsted i Nord-Kent, tæt ved Havet.

Paa Sorgenfri saa jeg iaar Skoven springe ud, saae de første Storke, og de fløi - jeg skal altsaa ogsaa flyve. - Dronningen var særdeles naadig og elskværdig; vi talte om Dig, om Rigmor, Astrid og Christine, fortalte hvormeget Rigmor holdt af Dronning Dagmar og at jeg drillede hende med Beengjerd! -

Hils de søde Børn, hils din Mand og glæd mig med et langt udførligt Brev da skal Du faae et / lignende fra mig [overstr: paa] naar jeg er ved Themsen.

Din hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Til Baronesse Jonna Stampe født Drevsen!

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 106-108)