Dato: 15. september 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Augustenborg de 15 Sept 1844

Kjære Jonna!

Du har jo læst mine Breve fra Føhr, læser ogsaa hvad jeg skriver i Dag til din Bedstefader, jeg lader derfor kun denne Sæddel følge med for derved ligesom at trykke dig og Henrik i Haanden! I have det godt? Hertuginden spurgte mig iforgaars, ganske stille, om Dig, sagde at Du skulde jo være saadan en klog, fortræffelig Pige. Fortæl Din Bedstemoder lidt om mig. Siig hende at Kongen og Droningen have i høieste Grad været naadige og gode mod mig, at jeg hver dag har spist til Middag med dem og om Aftenen drukket Thee, gjort smukke Toure, og det til Lands og til Vands. Her er meget prægtigt paa Augustenborg og begge Prindsesserne to elskværdige Piger. Torsdag otte Dage kommer jeg rimeligviis hjem, bare at saa Lykkens Blomst som Din Bedstefader giver mig Haab om, maa trives. Hils din velsignede Moder og Louise, Hils dem alle; din trofaste H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 51)