Dato: 17. februar 1848
Fra: Carl de Geer   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Vi Oscar, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, gjöre vitterligt: Alt, som til vår kännedom kommit de förtjenstfulla egenskaper hvarigenom Danske Skalden H. C. Andersen, städse sig utmärkt, Altså hafve vi, såsom ett vedermåle af Vår Kongl. Nåd och välvilja, hermed velat utnämna honom H. C. Andersen til Riddare af Vår Nordstjerne-Orden af hvilken Vi Sjelfve äre Ordens-Mästare. Det alla, som vederbør, till efterrättelse länder. Till yttermera viso hafe Vi detta med Vår Ordens-Canslers underskrift och med / Vårt Seraphimer-Ordens Insegel bekräfta låtet i Stockholms Slott i Extra Ordens-Capitlet den 17de Februari 1848

Carl De Geer

Tekst fra: H.C. Andersens Hus