Dato: 17. december 1823
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: Hans Fr. Gude
Sprog: dansk.

[Påskriften på Brev]:

[Med HCAs hånd:]

Af de mig efter min Bedste-Fader Anders Hansen tilfaldne 54 Rdlr 80 Skilling i Sedler og Tegn er er blevet udbetalt til min Moder 15 Rdlr hvorfor Qviteres

H.C. Andersen

Slagelse den 17. December 1823.

[med fremmed hånd - for HCAs mor:]

Forestaaende 15 rb er mig betalt der herved tilstaaes. -

Som Laugsværge

A.M. Anders Datter.

med ført Pen.

O Hansen

Som Laugsværge.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus