Dato: 23. december 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Bregentved den 23 December 1842

Kjære Jonna!

Du skal være den første jeg skriver til i Hjemmet, jeg fik ikke seet Dig den sidste Dag, fik ikke sagt Farvel! – igaar Klokken 4, i Slud og Taage rullede vi ud af Vesterport! – vi havde Postheste til Corporalkroen; da vi i den mørke Aften var omtrent en Miil fra dette Sted, hvor Grevens egen Vogn og Heste ventede os, standsede vore Forløbere og sloge bag ud. Vognen dreiede, Vognstangen knak, Hestene gik ned i Grøften; vi kunde slet ikke inde fra faae Døren op og Postkarlen havde nok at gjøre med Hestene til at høre os! jeg tog da en dristig Beslutning, krøb ud af Vinduet, først Hovedet, saa Benene, og Springet lykkedes, skjøndt ud i det dybeste Dynd, den lille Adam Knuth sprang efter og saa lukkede jeg op for de andre; vi gik i den mørke kolde Aften ude paa den sølede Vei, til vi igjen kunde age; det gik saa ret pænt fremad, og vi var her paa Bregentved Klokken henimod tolv; jeg er imidlertid bleven lidt rusten i Stemmen og min Fod er noget øm, / da jeg har gjort et skjævt Trit i det jeg sprang ud! – er det ikke kjedeligt. Mamsel Paap blev saare glad over det lille Brev og vi have allerede talt om dine jordiske Fuldkommenheder; i morgen skal vi have Juleaften med to Træer og flere Borde belæssede med Gaver; Søndag aften er her Juleløier og paa Mandag Bal, hvor til vi vente Baronesse Stampe ledsaget af "Dioskurerne".

Juledag.

Kalvevognen gaaer ind imorgen tidlig den er her Postillion, Leiligheden maa altsaa benyttes og jeg sætter mig derfor til at slutte dette Epistel; i aftes havde vi da Juleaften, men her var aldeles ingen Fremmede, Aftenen gik meget stille af; to store Grantræer prangede med Lys, forskjellige Borde stode med Presenter, jeg havde skrevet Deviser til hver, saaledes fik Frøken Paape en stor smuk Silkehat og Verset lød saaledes:

Som Haabet grøn er denne Hat,

den pryde vil din Isse,

Men sover Du med den en Nat,

er den spoleret tilvisse!

Jeg fik et smukt lille Stue-Uhr, saa stort, som et almindeligt Lomme-Uhr men med Glas Kapsel over og til at stille op paa en Chatol, samt en meget smuk Mappe af Mahogni-Træ og Safian, udstyret med et Malerie; Uhret haaber jeg Eduart kan skaffe mig byttet med et Guld-Lomme-Uhr, et saadant vil jeg have bedre Brug for. Iaften spille vi en Komedie i det Grøne; Bille-Brahe har Inspecteurens Rolle, jeg Hr. Dalbys. Bag efter give vi Prindsessen paa Ærten, som Komedie hvori hver skal improvisere sin Rolle; Mamsel Paape og Malvina Moltke ere to sammenvoxede Prindsesser. – Hils din Bedstemoder; siig hende at jeg hver Dag tænker paa hende, bring din Moder og Alle kjære Hjemme min inderlige Jule-Hilsen; [overstr: og send indlagte lille Sædel til Vedkommende! om to Dage!] Eduard og Jette skulle faae Brev. Hils Tante Louise og Kys den lille Ingeborg; din gamle ven og Digter

H. C. Andersen

[Udskrift:] Til Frøken Jonna Drevsen, afleveres hos Høivelbaaarne Hr Conferentsraad, Ridder & Collin Amaliegaden No 155 i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 6, 9-11)