Dato: 30. juli 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Wilhelm August Beck
Sprog: dansk.

Kjære Hr. Beck.

Med megen Interesse tænker jeg paa de Dage, jeg tilbragte i Deres behagelige Selskab, lad mig nu se, at De ogsaa lidt venlig har mig i Erindring. Naar De erholder denne Brevdue, er jeg Dem nærmere, end De tror; jeg sidder i Sorø Skove. Menneskene her er mig særdeles kjære, men Stedet uhyggelig, jeg finder, at den hele Egn har noget skærmbrædtagtigt, jeg føler mig, somom jeg laa paa Landet paa en Kirkegaard, og hver Aften, naar Flommen uddunster, har man Billedet ret levende for mere end Tanken. I Odense har jeg ingen af Familien fra Hoffmansgave truffet paa, kan altsaa ikke bringe nogen Hilsen, det eneste jeg ved fra Stedet, er at Dr. Helwegs med et Par holstenske Damer er derude. Bring Baronen og Baronessen min ærbødige Hilsen! Hr. Petersen vil fortælle Dem om vort Samliv paa Rejsen; Vejret var koldt men Hjærterne varme, og saa gik det godt. Sophie Bruun talte jeg med ved en Chokolade, hvor hun var den smukkeste Blomst i Bouquetten; hun fortalte mig, at ikke en eneste havde savnet mmig endsige talt om mig, da jeg var rejst fra Nysø; hvad det første angaar, haaber jeg dog at have der to, maaske tre Venner. Vil De sende Frøken Schwartzen indlagte Visitkort imorgen tidlig. Skulde Frøken Wulff endnu være paa Gaarden, noget jeg ikke tror, vil De da sige, at jeg ganske uskyldigt har ved Afrejsen begaaet et Tyveri, nemlig af mine egne Digte. Himlen maa vide, hvorledes den er kommet i min Kuffert, men hendes Exemplar er det. Jeg kunde have givet Hr. Petersen den hjem med, men jeg ansaa det mere sikkert selv at besørge den til Byen. En af mine Bøger kommer snart til Dem for at sige Tak for Brystpladen, De forunder den jo nok en lille Plads. Mit Portræt kommer til Baronessen. Sig den kjære Holger og Henrik God Dag og tænk med Venlighed paa Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad