Dato: 18. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edmund Lobedanz
Sprog: dansk.

Kiøbenhavn den 18 Aug 1863

Kjære Hr Lobedanz!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev! jeg modtog det ikke paa Banæs, men i Roeskilde, hvor hen det blev sendt til mig. Bring min Gjenhilsen til Deres Børn, jeg haaber at gjøre Deres Bekjendtskab. - De to første Digte til min nye Bog afskrev jeg, disse har De vel istand og sender i Ugens Løb til Dr Helms, her følger nu de ti efterfølgende, jeg skal snart tillade mig at sende Fortsættelsen, men stoler aldeles paa at De ikke lade Fremmede faae disse Smaadigte.

Deres hengivne 

H.C. Andersen.

Tekst fra: Ejnar Askgaard