Dato: 28. januar 1845
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

"Nøkken" er ikke saa meget en Opera som et Par Opera-Sceneer. Inden man faar gjort Bekendtskab med Personerne, er det Hele forbi. Andersen kan ofte faa en god Idee, men han har næsten aldrig Stadighed til at udarbejde den, og hans Arbejder faar derfor hyppigt et aphoristisk og fragmentarisk Præg, hvilket er i Strid med den Fordring, som Dramaet gør til Continuitet og Udvikling. De ere ligesom ufuldbaarne Børn, de mangle væsenlige Lemmer, fordi de ere fødte før Tiden. nærværende Operatext er usandsynlig som et Eventyr, og triviel som Virkeligheden. Det var bedre, om den havde taget det Romantiske af Eventyret, og det Interessante af Virkeligheden. At Musiken kan gøre en saadan Abort til en complet Skabning, betvivler jeg, men skal villig overlade Dommen herom til Componisten [Franz Glæser].

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost