Dato: 28. november 1844
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

28. Nov. 1844.

"Kong Renés Datter" er en ganske ualmindelig Opfindelse, i hvis Behandling der ligger megen psychologisk Finhed. Det er desuden rigtpaa skønne Enkeltheder og bærer i det Hele Præget af at have en øvet Digter til Forfatter. At det maa antages til Opførelse, derom kan vel ikke være Tvivl.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost