Dato: 9. november 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9de November 1832.

Da det, efter det ny Regulativ for Fri-Pladserne i det kongelige Theater, tilfalder en Forfatter af to Syngestykker, som hver udfylde en Aften, fri Adgang til andet Parquet to Gange om Ugen, tager jeg mig den ærbødige Frihed at udbede mig denne. I "Ravnen" og "Bruden fra Lammermoor" har jeg leveret to Syngestykker, der ikke, uden man vil tage det til den strængeste Yderlighed, kan kaldes Omarbeidelser; den ene er, som bekjendt, efter Gozzis fem Acts Maskecomedie, den anden efter en Roman; desuden har jeg leveret en original Vaudeville, for hvilken den høie Theater Direction forundte mig fri Adgang til Parterret, fire Gange om Ugen; de to nye Aftenstykker maae altsaa,e fter Billighed, gjøre nogen Forandring til min Fordeel, da jeg er overtydet om at den høie Direction ikke vil behandle mig med mere Strænghed end andre Forfattere, eller yde mig mindre Opmuntring.

ærbødigst

H. C. Andersen

Til den høie kongelige Theater-Direction

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus