Dato: 24. september 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør 24 September 1858.

Kjære Fru Kock!

Her er Brevet Brev til Deres Frøken Søster, det De var saa god at love mig skulde blive lagt indeni det De selv sendte afsted over Verdenshavet. Jeg haaber at det kommer saa betids at det gaaer med den første Sendelse, gaaer det først med den anden da skal De senere faae et Bilag, dog ønsker / jeg meget at det kom afsted. Veiret er smukt herude, Havet blankt og blaat, jeg har skrevet et lille Eventyr og faaet en Del Breve skrevne, dem jeg var skyldig! hils paa det hjerteligste Deres Mand. Meget glædede det mig at Deres yngste Søn venligt erindrede mig og var hos mig før Afreisen, Gud holde sin Haand over ham. Lev vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 230, billed 6618-19)