Dato: 11. september 1845
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

11 Septbr.1845.

Det originale Lystspil »Hr. Rasmussen« har en munter og livlig Dialog, som røber et umiskjendeligt Slægtskab med Dialogen i »Den nye Barselstue«, men som ikke desmindre vilde fortjene endnu større Roes, dersom ikke Forf. altfor hyppigt havde indblandet Vendinger og Talemaader, som synes at være laante fra ganske private Kredses Omgangssprog, og derfor ikke kunne være forstaaelige for Publicum. Ialfald er Dialogen det Bedste ved Stykket, ja vel det Eneste, thi Handling er der næsten Intet af, og Planen maa vistnok betragtes som mislykket, da den uventede Begivenhed, som slutter det Hele, virker disharmonisk og forstyrrer Total-Indtrykket, idet der spilles i det Sentimentale, ja vel endog i det Smudsige, og under alle Omstændigheder bringes en altfor tung Ballast ombord i saa let en Seiler. Hvorvidt Forfatteren - forudsat at han var tilbøielig dertil - vilde formaae at raade Bod paa disse Mangler, skal jeg lade være usagt; men lade de sig ikke hæve, da troer jeg ikke, at Stykket kan egne sig til at bringes paa Scenen.

Sangen til den 19de skal blive besørget.

Allerærbødigst

J. L. Heiberg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost