Dato: 28. januar 1845
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

28 Januar 1845.

Ideen til »den nye Barselstue« er meget snurrig og overraskende, og tillige meget applicabel paa Tiderne. Men Forf., som her har gjort et godt Fund, har ikke forstaaet at benytte det rigtigt. Stykket er, skjøndt ikke uden Lune og Vittighed, dog ogsaa temmelig rigt paa Flauhed og Trivialitet, og flere af dets Situationer ere vel meget umiddelbart hentede fra den raae Virkelighed. Kammerherren og Kammerjunkeren ere omtrent af samme Ferskhed som i »Skinnet bedrager«. I det hele mangler Forf. Holdning og Applomb i Behandlingen af sit Sujet. Paa Grund heraf troer jeg, at Stykket ikke vil gjøre Lykke; men ikke des mindre mener jeg, at det har større Adkomst til at antages, end Meget, som gjør Lykke.

Allerærbødigst

J. L. Heiberg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost