Dato: 20. september 1839
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: C. Molbech
Sprog: dansk.

Til Det kgl. Teaters Direktion.

Kbhavn. 20 Septbr. 1839.

"Den Usynlige paa Sprogø" , af H. C. Andersen, forekommer mig at være et høist trivielt Produet, hvis Opførelse jeg., under alle andre Omstændigheder end de nærværende, vilde fraraade. Da imidlertid Stykket, efter Sigende, skal have gjort stor Lykke ved en Sommerforestilling, da det desuden er indstuderet, og uden Umage eller Bekostning kan bringes paa Scenen - om ogsaa kun eengang - saa vil Directionen, saavidt mig synes, vel kunne forsvare, at den føier Hr. Andersen i hans Ønske at prøve sin Lykke endnu engang.

Underdanig

J. L. Heiberg.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost