Dato: 14. december 1833
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Henrik Hertz
Sprog: dansk.

Den 14de Decebr. 1833

... Molbech (dog ikke under sit Navn) har i Maanedsskriftet begyndt en lang Anmeldelse af vor nyete poetiske LIteratur; den begynder med Deres to Nytaarsgaver, og gaaer til Dandserinden af Pal. Møller. Den sletteste Deel af Recensionen er den, som angaaer Dem, uagtet han roser meget. Men det lykkes ham langt bedre at dadle, end at rose. Hvad der staaer om Andersen og andre smaa Poeter, er derfor fortræffeligt, men hans Sværmerie for Dandseriniden klæder ham reent forbandet ... Papiret er forbi; jeg slutter med at bede Dem have os i venlig Erindring.

Deres hengivne

J. L. Heiberg

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost