Dato: 14. april 1845
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Mandag Aften.

Rung fort;ller nu, at Hartmann er færdig, og at Musiken er under Afskrift; i den Anl. forlangte Stage Stykket for at besørge Afskrifter. Men jeg har kun havt det Exemplar, som Hartmann fik. De maa altsaa skaffe os et.

Deres

Collin

14 Apr [ 1845]

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus