Dato: 5. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Lund
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5te April 1875.

Herr Redaktør!

Som Svar paa Deres venlige Skrivelse har jeg at sige, at mine Forældre fortalte mig som Barn at jeg var født tæt ved Graabrødre Torv i Odense, men man viste mig aldrig stedet, jeg kjender det ikke; jeg var nok neppe eet Aar gammel da vi flyttede derfra hen til Munkemøllestræde: der staaer mit "Barndoms-Hjem" hvortil Erindringerne knytte sig og det er i dette Hus, Odense ærede Byraad paa min halvjerdsindstyveaarige Fødselsdag hædrede mig ved da at lade indsætte en Mindetavle.

I Fyens Stiftstidende, forrige Uge, vi De kunne læse derom, og i Nummeret, Lørdagen den 3die April, meddeles, vil De see, at jeg i mit Svar nævner det lille Digt, jeg har skrevet til mit "Barndoms-Hjem" og siger, at det vil faae Plads under Billedet af samme i "Søndags-Posten."

Deres osv.

H. C. Andersen

Tekst fra: Brev, dateret: Kjøbenhavn, den 5te April 1875, til Redaktøren af Søndags-Posten.