Dato: 30. oktober 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Riborg Voigt
Sprog: dansk.

Glem mig! det maa jo være saaledes, husk aldrig at der har været en Skabning til som mig; dette skal være det sidste De hører fra mig [overstr: thi nu føler jeg at det vilde være en Brøde]; det var en Synd om jeg gik videre. - Den første Gang jeg havde talt med Dem, hang [overstr: allerede min Sjæl ved Dem] jeg allerede ved Dem med min hele Sjæl, jeg vidste ikke at De var forlovet, derfor blev min Følelse endnu mere levende, og da jeg vidste det, var det umueligt at kjæmpe imod, jeg troede ogsaa at læse i Deres Blik noget mer end Venskab, jeg udtydede enhver Mine hos Dem til min Fordeel; det var min Phantasie! Glemme Dem kan jeg ikke! nei aldrig vil noget andet Væsen saaledes opfylde mit Hjerte! Ved Dem kan jeg blive Alt, uden Dem - - det vil Tiden vise Dem! - Alle mine Venner og Velyndere ere forbausede over den Forandring der er foregaaet med mig, ingen veed den sande Grund. - Jeg har begyndt ret at studere - det er jo Deres første Ønske. - Alt vilde kunde blive herligt! intet Maal var mig for stort - Nu vil Gud det ikke, hans Villie skee. Overvei Alt! - prøv endnu Deres Hjerte - og saa lev vel! lev da evig vel! Gud gjøre Dem usigeligt lykkelig, glem mig! glem mig! - og naar Deres Poul veed Alt, forson mig med ham, - siig ham jeg er ikke ond; - Vi sees aldrig mere! aldrig! Riborg tilgiv mig! [overstr: glem mig] overvei Alt og tænk da aldrig paa mig mere [overstr: Digteren er kun som en Lampe]. Digteren vil synge dybere; Lampen [overstr: maa jo] skinner for Mængden medens den selv fortæres! [overstr: Var Lad der kun .. hvad der vil nu frygter jeg intet] - Jeg bliver aldrig lykkelig; men saaledes maa det være! derfor glem mig! - tænk aldrig paa mig! De vil blive lykkelig mere ønsker jeg jo heller ikke! Lev vel! - kun eengang hører jeg endnu fra Dem - saa aldrig mere! Vær ikke bedrøvet for mig, Riborg! Gud er jo god og naadig! Lev vel! evig lev vel!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 217-18)