Dato: 24. februar 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte, f. Ballum Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 Februar 1869

Kjære Fru Ørsted!

I Søndags fik jeg meget ondt i Halsen, gik alivel over i Theatret men maatte snart hjem igjen da jeg havde stærk Feber. Indtil i dag har jeg maatte blive inde, iaften skal jeg læse for Damer i Arbeiderforeningen, og burde igaar have afsagt det, men jeg stolede paa da jeg ikke længer følte Feber at være ganske rask i Dag, det er jeg imidlertid ikke, jeg føler mig uendelig mat, men haaber dog at slippe igjennem med Læsning, men tage ud til Middag og langt op i Byen har jeg slet ikke Kræfter til. Jeg kommer altsaa ikke i Dag. Det er mig ret kjedeligt at vi ikke sees!

Deres Pige lovede jeg to Billetter til Oplæsningen i Arbeiderforeningen. Hun har nok været der før og veed Stedet i Viingaardsstrædet lige for Asylgaden, det er Kl 8. Hun vil iaften om hun kommer der kunde sige Dem hvorledes jeg er slupet igjennem. Det vil blive en betydelig Anstrængelse. Hils Frøken Mathilde og Deres andre Børn.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm