Dato: 30. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 30 jan 1867.

Kjære Fru Ørsted!

Min Forkjøelse er snarere i Tiltagende end i Aftagende, i Dag tilmorgen føler jeg mig ganske febril og dog vil og maa jeg i Studenterforeningen i aften, for at høre Professor Høedt læse; for nu ikke i det slette Veir at blive daarligere til den Tid, har tænkt paa at holde mig hjemme i Dag, ikke vove mig op i Byen og altsaa opgive at samles med Dem og Frøken Mathilde; næste Onsdag haaber jeg at være vel og veed at jeg da med sædvanligt gode Hjertelag modtages.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm