Dato: 16. december 1823
Fra: Hans Fr. Gude   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[påtegning på Brev

[Notarens skrift:]

At H. C. Andersen i min Overværelse, som Notarius Publicus i Slagelse Kiøbstad, egenhændig har underskrevet ovenstaaende Afkald, og at Hr Dr.Meisling har mig erklæret egenhændig at have underskrevet samme; som Andersens beskikkede Curator; det attesteres hermed under min Haand og Notariæ Segl.

Slagelse d. 16de December 1823

Gude

Notarius Publicus

Som Notarie Vidner

Westergaard

Bendixen

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)