Dato: 10. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Marryat
Sprog: dansk.

[Kladde]

Kjære Frøken M

De vil forleden Dag have modtaget et Brev fra mig Brev hvori jeg opgav Dem som det bedste Hotel i Silkeborg, "Hotel Silkeborg" - i gaar fik jeg Brev fra Drewsen og i samme gjøres jeg opmærksom paa, at et andet Hotel der i Byen Hotel Dania, ansees for at være bedre og at jeg skulde raade Deres Forældre heller at vælge dette.

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 43)