Dato: 10. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Vilhelm Topsøe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 Februar 1874

Kjære hr Topsöe!

Da vi sidst talte med hinanden om den franske Udgave af mine "Eventyr og Historier" og om den venlige Anmældelse disse have erholdt i alle franske Aviser, nævnte jeg een i Journal des Debats der mesterligt havde fremhævet for mig, men som ikke De, heller ikke jeg, havde læst; nu har jeg faaet samme tilsendt og er glad over den hædrende Omtale i et saa betydende Blad, som Journal des Debats. Da det maaskee vil interessere Dem at see Anmældelsen, sender jeg Dem den; naar De har læst samme, beder jeg om at erholde den igjen.

Hjertelige Hilsener til Dem og Deres Frue.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 186-87)