Dato: 12. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Vilhelm Topsøe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 October 1873

Kjære, meget ærede Hr Topsøe!

Tak for Deres venlige Besøg! Tak for den Deeltagelse De viser mig! Gid at jeg kunde aflægge et Gjenbesøg, men endnu har jeg ikke Kræfter der til. At skrive et Brev falder mig ogsaa besværligt og daa maa jeg det i Dag idet jeg har en Bøn til Dem.

Allerede for flere Dage siden fik jeg en Skrivelse fra en ældre Veninde, Datter af den afdøde dygtige Læge, Konferentsraad Brandes, en begavet, fortræffelig Dame; hun siger mig at hun har taget Mod til sig og skrevet Dem til; ja endogsaa leveret Dem sin nyeste Fortælling, med Ønske om at see den optaget i "Dagbladet". Hendes tidligere Fortællinger, udkomne paa Brødrene Reitzels Forlag, kjender jeg, men ikke denne, min Sygdom har forhindret mig i at læse den.

Hun er, skriver hun personlig aldeles ubekjendt for Dem og beder mig derfor at lægge et venligt Ord ind for hende hos Dem, det gjør jeg uendeligt gjerne og det vil være mig en Glæde at erfare at Fortællingen egner sig til at optages som Feuillon [Feuilleton] i "Dagbladet".

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Dagbladets Redacteur

Høivelbaarne Hr Topsøe

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 184-85)