Dato: 22. juni 1847
Fra: Jacobus Leunis van der Vliet   Til: Nieuwe Rotterdamsche Courant
Sprog: dansk.

Aan de redactie der Nieuwe Rotterdamsche Courant - Groote Markt.

Brenger dezes is de beroemde Deensche Dichter Andersen, Gaarne had hij de Courant, waarin zijn ontvangst in Den Haag wordt verrmeld. Bn.

[Nieuwe Rotterdamsche Courant:

"Rotterdam 21 junij. De beroemde deensche dichter Andersen heeft ons land bezocht en jl. zaturdagavond een feestmaal, dat hem in's Gravenhage werd aangeboden, bijgewoond. Hedenmorgen is hij naar Londen vertrokken, maar zal waarschijnlijk nog eenmal in Nederland terug keeren. Spoedig zullen wij een meer uitvoerig verslag leveren van zijn kortstondig verblijf alhier".]

]

Tekst fra: Andersen op reis door Nederland