Dato: 1. december 1823
Fra: Simon Sørensen Meisling   Til: Skifteretten i Odense
Sprog: dansk.

[Meislings skrift:]

Efter Udviisende af den vedlagte Attest af Odense St. hans Kirke Ministerialbog er jeg nu over 18ten Aar gammel; og da der, saaledes som Skifteretten bekiendt, i denne Tid er tilfalden mig en Liden Arv, som Skifteretten i Odense vil udbetale mig; imod derfor givende Afkald, saa beder jeg ærbødigst at den ærede Skifteret gunstigt vil beskikke mig en Kurator der saavel i det benævnte Tilfælde som i hvad der øvrigt maatte indtræffe i min Mindreaarighed kunne, efter Lovene, bestyre mit Gods og veilede mig i mine Handlinger.

Slagelse, den 1ste December 1823

ærbødigst

Andersen

Til Skifteretten i Odense

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Landsarkivet)