Dato: 15. marts 1866
Fra: Andreas Ludv. Brandt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Herr Professor Hans Christian Andersen til Erindring om opholdet i Holland i Febr. og Marts 1866

Deres hengivne Andreas Ludvig Brandt.

2det Brev til de Corinthier 5 Cap. 1 Vers. Thi vi vide, at dersom vor Hyttes jordiske Huus nedbrydes, saa have vi en Bygning af Gud, et Huus som ikke er gjordt med Hænder, evigt i Himlene.

Tekst fra: Solveig Brunholm