Dato: December 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Min trofaste Ven

Etatsraad E. Collin,

en hjertelig Hilsen

fra

H.C.Andersen.

[Dedikation i "Eventyr og Historier"]

Tekst fra: Solveig Brunholm