Dato: 28. september 1828
Fra: Ludv. Chr. Müller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Si ingenii exqvisiti, qvod qvæ tradita essent celeriter sua facere et fideliter retinere posset, laudem ei tribuerem, sine dubio falsus essem. In linguis sive emortuis sive hodiernis discendis haud plurimum valuit, neqve negandum, fideliorem memoriam qvam qva fruatur haud raro inveniri. Majore elucet acumine, cujus non parva pars in eo est, magisqve eluceret, nisi opinionibus præoccupatis plus qvam fas nonnunqvam sese traderet. Qvæ vero in ingenio defecerint, animus, ut spero, compensabit; inest in eo bonitas qvædam egregia, studium cujuscunqve hominis non simulatum, in officiis præstandis mira fides. Nullis unqvam se depravari passus est vitiis, omnibusqve diligenter abstinuit, qvæ sive virtuti sive famæ notam inurere possint. Studiis academicis summa semper se dedit diligentia, neqve qvidqvam ab eo unqvam commissum qvod pudori esset adolescenti ingenio

--------

[oversættelse af Jacob Isager, dr.phil, græsk-romersk, SDU]

Hvis jeg tildelte ham ros for udsøgt begavelse, fordi han hurtigt kunne tilegne sig det stof, som han præsenteres for, og bevare det på behørig måde, så ville jeg uden tvivl være uvederhæftig. Han har ikke været meget bevendt med hensyn til det at lære døde eller nutidige sprog, og det skal ikke nægtes, at man ikke sjældent finder en mere pålidelig hukommelse end den, han nyder godt af. Derimod udmærker han sig ved et større skarpsind, af hvilken han besidder en ikke ringe del, og han ville udmærke sig mere, hvis han ikke ind imellem hengav sig til forudindtagne meninger mere end rimeligt. Men det som mangler i begavelse, vil hans sind kompensere for, håber jeg. Der er i ham en vis fortrinlig godhed, en ikke forstilt interesse for medmennesket og en forunderlighed trofasthed med hensyn til at yde tjenester. Han har ikke tilladt sig selv nogensinde at blive fordærvet af nogen laster og omhyggelig afholdt sig fra alt, som kunne sætte en plet (egtl.: indbrænde et mærke) på hans dyd eller omdømme. Han har altid hengivet sig til akademiske studier med den største omhu, og han har aldrig begået noget, som kunne være til skam for hans unge karakter.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter