Dato: 24. december 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Christiane von Rosenørn
Sprog: dansk.

Fru Kammerherreinde Rosenørn

Overhofmesterinde hos hendes Majestæt Dronningen

som altid med saa megen Velvillie og naturlig Hjertelighed mødte mig bringer jeg denne lille Julehilsen med hengivent sind i dybeste Ærbødighed.

H. C. Andersen

[Dedikation i "Ahasverus"]

Tekst fra: Solveig Brunholm