Dato: 4. april 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: N. P. Nielsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 4 April 1851.

Kjære Hr. Instructeur Nielsen!

Her sender jeg Dem, efter Forlangende, en Haandskrift af H. C. Ørsted; en lignende af Frederika Bremer lader jeg følge med, maaskee at Samleren ikke har en saadan.

Øieblikkelig burde jeg have bragt Dem dette, men da De ogsaa vilde eie nogle Ord fra mig og jeg selv ønskede at give Dem disse i et Vers, som Udtryk saavel af min Beundring for Dem, som Kunstner, som af min hjertelige Tak for Deres venlige Sind imod mig, saa udsatte jeg det til en Tid jeg kom i Stemning.

De har imidlertid iaftes venligt erindret mig om at erholde Ørsteds Haandskrift, og jeg iler derfor med at bringe samme, men min egen Skrivelsde i Dag bliver kun Prosa.

Snart, naar Haven er grøn udenfor Deres Vinduer og alle Smaafuglene synge, bringer jeg ogsaa min fattige Sang.

De og Deres herlige Kone ere begge, i den senere Tid, saa venligt komne mig imøde, jeg er Dem saa taknemlig derfor, jeg skatter Dem saa høit, bliv mig altid god, som jeg er Deres oprigtigste

Beundrer

H. C. Andersen

Til Hr. Instructeur og kongelig Skuespiller Nielsen, Ridder af Dannebrogen.

[stempel på originalen: Pr.St. Bibliothek Berlin]

Tekst fra: Solveig Brunholm