Dato: November 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Min kjære trofaste Ven

i glade og tunge Dage,

Etatsraad E. Collin

fra H. C. Andersen

[Dedikation i "Nye Eventyr og Historier"]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost