Dato: Marts 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Min kjære trofaste Ven

Etatsraad E. Collin

Hilsen i Foraaret 1872

fra H. C. Andersen

[Dedikation i "Eventyr og Historier"]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost