Dato: December 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Min trofaste Ven gjennem Aaringer

E. Colln

fra

H. C. Andersen

[Dedikation i "Kjendte og glemte Digte"]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost