Dato: Maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Vennen fra de tidligste Dage

Etatsraad E. Collin

hjerteligst

H. C. Andersen

[Dedikation i "Nye Eventyr og Historier"]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost